NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Dioda

Přidáme-li k přechodu PN ochranu proti prachu, vlhkosti, … dostáváme diodu. Vývod spojený s oblastí typu P se nazývá anoda (připojením ke kladnému pólu zdroje získáme zapojení v propustném směru), vývod spojený s oblastí N je katoda.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička