NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Magnetické materiály v praxi

Magnetické materiály se vyžívají především jako jádra cívek. Cívka navinutá na feromagnetickém jádře se nazývá elektromagnet. Neprochází-li vinutím elektrický proud, jádro je nemagnetické. Po zapojení proudu dochází k magnetování jádra - jádro se stává magnetem. Jeho magnetické vlastnosti lze určit na základě hysterezní smyčky.

V praxi se elektromagnety využívají např. jako součásti:

1. elektromagnetického relé;

2. přístroje k magnetickému záznamu signálu;

3. měřícího přístroje s otočnou cívkou.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička