NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Směrová charakteristika reproduktoru

Směrová charakteristika reproduktoru je závislost akustického tlaku před reproduktorem na úhlu, který svírá osa reproduktoru a spojnice reproduktoru a měřícího mikrofonu (eventuelně posluchače). Většinou se vyjadřuje v polárních souřadnicích. Pro frekvence, jimž odpovídající vlnová délka je značně větší než průměr ústí reproduktoru (řádově 4krát), je možné považovat směrovou charakteristiku za kulovou. V praxi to platí pro frekvence nižší než . S rostoucí frekvencí se směrovost velmi rychle zvyšuje (viz obr. 286). Pro frekvence nad je vyzařovací charakteristika již úzce směrová. Sestavením jednotlivých reproduktorů nebo reproduktorových soustav, je možné získat vyzařovací charakteristiku podle potřeby.

Obr. 286

© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička