NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Soustava tenkých čoček

Při zobrazení soustavou tenkých čoček postupně zobrazujeme jednotlivými čočkami, přičemž obraz vytvořený jednou čočkou je předmětem pro čočku následující.

Pro výslednou ohniskovou vzdálenost f soustavy tenkých čoček s ohniskovými vzdálenostmi  a , které jsou ve vzájemné vzdálenosti d, platí: . Vyjádříme-li tuto rovnici pomocí optických mohutností jednotlivých čoček, dostaneme: .

Pro čočky v těsném kontaktu (tj. platí-li ) bude .

Pomocí tohoto vztahu lze velmi přibližně spočítat např. i potřebné dioptrie brýlí dalekozrakého i krátkozrakého člověka.

Pomocí soustavy tenkých čoček lze měnit parametry optické soustavy a ovlivňovat výslednou ohniskovou vzdálenost.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička