NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Vymezení barvy

Barva je mnohoznačný psychosenzorický, fyzikální a psychofyzikální pojem:

1. psychosenzorické (vjemové) hledisko - barva vyjadřuje vlastnost lidského zrakového vjemu, kterou se rozlišují dvě bezstrukturní části zrakového pole stejného tvaru a velikosti. Je to část zrakového vjemu, která zůstává, odmyslíme-li si z něho dojem prostorového rozložení, rozměrů a časové proměnnosti toho, co vidíme. Zpravidla je určena spektrálním složením světelného podnětu vstupujícího do oka. Vnímaná barva také závisí na vlastnostech a stavu zrakového orgánu pozorovatele, na podmínkách pozorování, ale i na psychickém stavu pozorovatele a jeho psychologii.

2. fyzikální (objektivní) hledisko - barva je charakterizována spektrálním složením barevného podnětu, tj. spektrálním složením světla emitovaného světelným zdrojem, prošlého tělesem nebo odraženého od jeho povrchu. Spektrální složení barevného světla, které vystihuje, z jakých jednobarevných složek se dané světlo skládá, je objektivně zjistitelná a měřitelná fyzikální veličina (bez ohledu na zrakový orgán).

3. psychofyzikální hledisko - přihlíží se k vyhodnocování barevného podnětu barvocitlivými buňkami lidského zrakového orgánu. Při tomto přístupu se vyhodnocuje barevný podnět o určitém spektrálním složení podle citlivosti zrakového orgánu na barvy.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička