NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Rozdíly mezi atomovou a jadernou fyzikou

V běžném jazyce a životě se často pojmy atomová a jaderná fyzika příliš nerozlišují (atomová energie a jaderná energie, atomová elektrárna a jaderná elektrárna, …) a často se zaměňují. A přitom fyzikálně jde o dva odlišné obory fyziky:

1. atomová fyzika - je fyzika elektronového obalu; zabývá se vlastnostmi a pohybem elektronů v elektronovém obalu atomu, přičemž atomové jádro zůstává neměnné. Zkoumá oblast chemických energií v řádech několika elektronvoltů na částici.

Pro atomovou fyziku je tedy jádro pouze kladně nabitý bodový náboj. Atomová fyzika se nezajímá o jeho složení.

2. jaderná fyzika - zkoumá pohyb částic uvnitř atomových jader a jejich přeměny. Přitom se uvolňuje energie řádově několik megaelektronvoltů na částici; tato energie se využívá v jaderných elektrárnách.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička