NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Kvantová fyzika versus klasická fyzika

Kvantová mechanika nepoužívá k popisu vlastností částic klasické postupy, ale postupy vlastní (např. vlnovou funkci). Důvodů je hned několik:

1. kvantová mechanika popisuje (většinou) soubory velkého počtu částic, proto často používá postupy a závěry statistické matematiky;

2. kvantová mechanika musí být schopna spojit korpuskulární a vlnový popis částic (tzv. korpuskulárně vlnový dualismus);

3. kvantová mechanika musí brát v úvahu fakt, že jakýmkoli měřením v mikrosvětě dochází (většinou) k destrukci měřeného objektu (nebo se alespoň dramaticky mění stav tohoto systému).


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička