NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Grafy závislosti popisující pohyb hmotného bodu

Stejně tak jako řadu jevů a dějů z praxe lze vyjádřit graficky (výsledky voleb do poslanecké sněmovny, růst hrubého domácího produktu, kolísání kurzu koruny vůči euru, …), lze i fyzikální popis pohybu hmotného bodu vyjádřit graficky.

U popisu pohybu je třeba nejdříve rozlišit souřadnici hmotného bodu a dráhu hmotného bodu. Obě tyto veličiny je možné znázornit graficky v závislosti na čase, souřadnici lze navíc znázornit i např. do kartézské soustavy souřadnic.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička