NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Skládání sil

Skládat síly znamená nahradit dvě a více sil silou jednou, která má těleso stejný otáčivý účinek.

To znamená, že hledáme sílu, která má stejnou velikost, jako jednotlivé zadané síly po složení (tj. po započtení i jejich směru), ale která má navíc i stejný moment sil vůči ose otáčení, jako je výsledný moment zadaných sil.

Skládání sil je dále ukázáno na příkladech, v nichž se skládá síla se silou , jejichž výslednicí je síla . Pro výslednou sílu pak platí: .

Výklad je ukázán na skládání dvou sil. Lze pochopitelně skládat libovolné množství sil. Postupujeme vždy tak, že skládáme vždy dvě síly: první, s druhou, jejich výslednici se třetí, … V tomto případě je skládání sil komutativní.© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička