NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Rovnoběžné síly ležící na různých vektorových přímkách

Skládat rovnoběžné síly, které neleží na jedné přímce, je trošku náročnější. Určit velikost výslednice je jednoduché, ale o něco těžší je nalezení působiště výsledné síly. Existují dva grafické postupy.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička