NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Vztahy mezi soustavou souřadnic obzorníkovou a rovníkovou 2. druhu

Oba nebeské póly leží na meridiánu:

1.     severní nebeský pól leží nad (v severních zeměpisných šířkách) resp. pod (v jižních zeměpisných šířkách) severním bodem obzorníku;

2.     jižní nebeský pól leží pod (v severních zeměpisných šířkách) resp. nad (v jižních zeměpisných šířkách) jižním bodem obzorníku

Situace pro severní zeměpisné šířky znázorňuje obr. 3.

Obr. 3

Pozorovatel P na stanovišti se zeměpisnou šířkou  má severní nebeský pól ve výšce  a zenitová vzdálenost severního nebeského pólu je . Protože spojnice nebeských pólů je kolmá na rovinu rovníku a také svislá přímka je kolmá na vodorovnou rovinu, v níž leží horizont, je zenitová vzdálenost nejvyššího bodu nebeského rovníku také , tzn. že výška nejvyššího bodu nebeského rovníku je .

V jižních zeměpisných šířkách platí analogické vztahy pro jižní nebeský pól.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička