NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [1x] - Skrýt | Definice [0x]

Rovníková paralaxa

Rovníková paralaxa se měří analogicky jako denní paralaxa - rozdíl je pouze v tom, že za základu měřeného trojúhelníka se volí průměr Země (viz obr. 14). Lze tedy psát .

Obr. 14

Vzhledem k tomu, že měřené úhly paralaxy jsou velmi malé, můžeme využít vlastnosti funkce sinus (resp. funkce tangens, kterou lze použít také): pro malé úhly x vyjádřené v radiánech platí: .

Můžeme tedy psát: , odkud .


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička