NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Určování velikosti rychlosti rotace a teploty

Pomocí Dopplerova jevu je možné určit též velikost rychlosti rotace daného objektu. Spektrální čára se rozšíří a na jejím kraji, který odpovídá vyšší vlnové délce elektromagnetického záření vyzařovaného zkoumaným vesmírným objektem, je světlo přicházející z toho okraje tělesa, který se od pozorovatele vzdaluje. Na opačném konci spektrální čáry je světlo z okraje tělesa, který se k pozorovateli přibližuje. Na základě rozdílů odpovídajících vlnových délek je možné určit velikosti rychlostí pohybu těchto okrajů.

Analogicky je možné určit teplotu plazmy, která elektromagnetické záření vysílá. S rostoucí teplotou plazmy roste i velikost rychlosti chaotického pohybu částic, které se pohybují směrem od pozorovatele i k němu. S rostoucí teplotou tedy roste i šířka spektrální čáry.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička