NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Rotace a oběžný pohyb planet

Všechny planety vykonávají dva základní pohyby.

1.     oběžný pohyb - pohyb kolem Slunce;

2.     rotační pohyb - pohyb kolem vlastní osy rotace.

Většina planet rotuje ve stejném smyslu, v jakém obíhá kolem Slunce (s výjimkou Venuše - viz obr. 20, který není zakreslen ve správném měřítku) s různým úhlem osy rotace vzhledem k rovině oběžné dráhy. Další výjimkou je Uran, jehož osa rotace skoro leží v rovině oběžné dráhy.

Obr. 20

U planet se většinou udávají dvě základní doby rotace (resp. doby oběhu):

1.     siderická doba rotace (resp. siderická doba oběhu) - doba jedné otočky planety kolem své osy (resp. kolem Slunce) vůči vybrané hvězdě;

2.     synodická doba rotace (resp. synodická doba oběhu) - doba jedné otočky planety kolem své osy (resp. kolem Slunce) vůči Zemi.

Siderická doba rotace dané planety a synodická doba rotace dané planety se od sebe liší. Důvodem je pohyb Země, který se do druhé z nich započítává.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička