NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Dynamový jev

Konvence v nitru Slunce má závažné důsledky: je to jakýsi „tepelný motor“, který přeměňuje tepelnou energii a zářivou energii v pohybovou energii vystupující a sestupující plazmy. Slunce rotuje kolem své osy zhruba jednou za 27 dní a proudící plazma je vodivá - nastává proto tzv. dynamový jev. Slunce má magnetické pole, které vzniká kombinací dvou jevů: relativně rychlou rotací Slunce a konvenčními proudy v jádře Slunce. Ve vodivé plazmě se při pohybech v slabém magnetickém poli indukuje elektrický proud, který způsobuje zvětšování magnetického pole. Tento proces, který je analogický procesu vzniku elektrického proudu v dynamu, se nazývá dynamový jev.

Kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud, totiž vzniká magnetické pole.

Dynamový jev tedy přeměňuje část pohybové energie plazmy na energii magnetického pole Slunce. Ta pak ovlivňuje sluneční aktivitu, která ovlivňuje život na Zemi.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička