NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Plochá složka

Plochá složka Galaxie se zformovala naposledy a je tvořena mladými hvězdami a mezihvězdnou hmotou, v níž probíhá vznik hvězd i v současnosti. Je soustředěna kolem galaktické roviny a její členové mají téměř nulovou složku rychlosti v ose z, tj. obíhají velmi blízko galaktické roviny.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička