« »

Plochá složka

Plochá složka Galaxie se zformovala naposledy a je tvořena mladými hvězdami a mezihvězdnou hmotou, v níž probíhá vznik hvězd i v současnosti. Je soustředěna kolem galaktické roviny a její členové mají téměř nulovou složku rychlosti v ose z, tj. obíhají velmi blízko galaktické roviny.