Hlavní strana » ASTRONOMIE » GALAXIE » Naše Galaxie » Složky a podsystémy Galaxie
« »

Složky a podsystémy Galaxie

Galaxie je velmi komplexní soustava a skládá se z několika podsoustav, které se vzájemně prolínají. Tyto podsoustavy se nazývají složky galaxie. Složky se vzájemně liší tvarem, zastoupením různých objektů, pohybovými vlastnostmi objektů, stářím, … Každá složka pak sestává z podsystémů, což je množina objektů s podobnými vlastnostmi.

Např. podsystém proměnných hvězd typu RR Lyr, podsystém kulových hvězdokup, …

První členění provedl v roce 1944 německo-americký astronom Walter Baade (1893 - 1960), který rozlišil v Galaxii dvě populace:

1.     populace I. - hvězdy Slunečního okolí (hvězdy otevřených hvězdokup, kde nejjasnější hvězdy jsou převážně modré; …);

2.     populace II. - hvězdy kulových hvězdokup a centrální oblasti Galaxie (nejjasnější hvězdy jsou zde červení obři).

Baadeho třídění bylo provedeno na základě astrofyzikálních vlastností, ale číslování není dobré. Dnes se ví, že hvězdy populace II. jsou starší a vznikly tedy jako první a teprve později proběhl vznik hvězd populace I., které jsou tedy mladší. Přestože se toto číslování populací používá dodnes, byla zavedena další podrobnější členění.