»

Mezihvězdná hmota

Mezihvězdnou hmotu (mezihvězdnou látku) tvoří plyn a prach. V Galaxii tvoří asi 10 % celkové hmotnosti právě mezihvězdná hmota, zbytek je soustředěn ve hvězdách. Poměr hmotnosti plynu a prachu je přibližně 100:1. V Galaxii se mezihvězdná látka soustřeďuje kolem galaktické roviny a to hlavně ve spirálních ramenech. Její rozložení je nerovnoměrné, v podobě oblaků. Většinou je v mezihvězdné hmotě smíchán plyn a prach, ale v některých případech se projevuje více plyn, jindy prach.