« »

Jupiter

Jupiter byl studován sondami Pioneer 10 a 11, Voyager 1 a 2, Galileo, … Jupiter je první planetou, která patří mezi tzv. velké planety (planety typu Jupitera), které se liší od planet zemského typu.

Během svého vývoje byl Jupiter patrně skalnatým tělesem několikanásobně většího průměru než Země. Na konci stadia akrece (spojování menších částic do většího celku) vznikla primární atmosféra zachycením plynu z okolní oblasti sluneční mlhoviny a odplyněním skalnatého centrálního tělesa. Zároveň proběhlo relativně rychlé smrštění. Značná produkce energie se projevila na soustavě Jupiterových satelitů: bližší mají vyšší hustotu, zatímco vzdálenější mají hustotu nižší.

Bližší Jupiterovy měsíce mají vyšší hustotu proto, že vlivem gravitačního působení Jupitera přišly na začátku svého vývoje o těkavé plynné látky.