«

Velikonoce

Velikonoce patří spolu s Vánocemi mezi církevní svátky. Jejich datum je (na rozdíl od Vánoc) pohyblivé. Aby bylo možné určit datum Velikonoc (datum Velikonoční neděle) je třeba si uvědomit, že Velikonoční neděle je první neděle po prvním jarním úplňku. Jinými slovy, aby nastala Velikonoční neděle, musí být v návaznosti na sebe splněny tyto podmínky:

1.     musí nastat jaro, tj. musí být po 21. 3.;

2.     musí nastat úplněk po 21. 3. (úplněk lze lokalizovat s přesností na sekundy);

3.     musí se čekat do neděle.

Krajní meze pro datum Velikonoc lze tedy určit takto:

1.     21. 3. nastane jaro, pár hodin na to úplněk a další den je neděle - první termín Velikonoc je 22. 3.;

2.     21. 3. je neděle a ten den je úplněk - to znamená, že je nutno čekat další sinodickou periodu, což je 29,5 dne. Díky té polovině dne může nastat první jarní úplněk až v úterý, takže velikonoční neděle připadne nejdéle na 25. 4.