«

Složení hmoty

Hmota ve vesmíru je složena z částic, které jsou složeny z elementárních částic (leptony, kvarky, …) a které podléhají základním silovým interakcím tak, jak to popisuje tzv. standardní model.

Ze čtyř silových interakcí je pro většinu oborů astronomie podstatná gravitační interakce. Tato interakce ovlivňuje pohyby objektů ve vesmíru, způsobuje formování objektů (vznik hvězd, vznik planet, …).