« »

Mlhoviny

Nejnápadnějším projevem mezihvězdné hmoty jsou mlhoviny, které se dělí na:

1.     difúzní mlhoviny (prachoplynné mlhoviny) - jde o svítící oblasti mezihvězdné hmoty;

2.     temné mlhoviny - jsou to temná prašná mezihvězdná oblaka;

3.     planetární mlhoviny - jde o plynné obálky, které vytvářejí staré hvězdy v období nestability. Nemají nic společného s planetami - název vznikl od vizuální charakteristiky: tyto mlhoviny skutečně připomínají temné malé planetky.

Difúzní mlhoviny mohou být dvojího druhu:

1.     emisní (plynné) - svítí fluorescencí plynu kolem horkých hvězd (typ OB), ve spektru se objevují emisní čáry;

2.     reflexní (prachové) - prach odráží světlo blízkých chladných hvězd, přičemž spektrum mlhovin je kopií spektra hvězdy. Plyn není vybuzen na vyšší energetické hladiny, takže sám nezáří.