« »

Velké bombardování

V mladé Sluneční soustavě obíhalo daleko více těles než dnes. Proto byly také výrazně četnější a častější srážky, při nichž se tělesa někdy rozštěpila na menší, častěji se však spojovala. Proto menších těles ubývalo a přibývalo větších těles.

Zhruba první půlmiliarda let po vzniku Sluneční soustavy byla tedy obdobím velkého bombardování. V této době se tvořila většina kráterů na Měsíci, přičemž starší byly postupně překrývány mladšími. Krátery vznikaly i na dalších satelitech, planetkách i planetách, ale někde byly zahlazeny sopečnou činností a atmosférickou erozí.

Srážky také Sluneční soustavu čistily. Menších těles ubývalo a srážky byly stále méně časté. Některé planety, planetky a měsíce už od dob velkého bombardování neprošly žádnou výraznou změnou a zachovaly si tehdejší podobu.