« »

Relativistická astronomie

Relativistická astronomie popisuje objekty, které jsou z hlediska klasické fyziky nepopsatelné. Při jejich popisu bude tedy použita speciální teorie relativity i obecná teorie relativity.