« »

Teplota hvězd

Není možné určit teplotu hvězdy, ani její atmosféry, neboť tato teplota se výrazně mění v závislosti na poloze pozorovatele v atmosféře.

Příklad z praxe: na schodišti domu mrzne, v koupelně je horko - jaká je teplota domu?

Přesto je ale nutné určit, zda je hvězda spíše teplejší nebo spíše chladnější. Jedna z cest je určit teplotu na základě barvy hvězdy - tzv. barevnou teplotu:

Barevná teplota hvězdy je teplota absolutně černého tělesa, které vyzařuje elektromagnetické záření stejné frekvence (resp. stejné vlnové délky) jako hvězda.

Postup určení barevné teploty spočívá v nalezení teploty absolutně černého tělesa, které vyzařuje stejné elektromagnetické záření jako zkoumaná hvězda. Poměr jednotlivých druhů elektromagnetického záření vyzařovaného hvězdou lze určit na základě měření spektra hvězd. A určit teplotu absolutně černého tělesa, které bude vyzařovat elektromagnetické záření ve stejném zastoupení jako hvězda, je jednoduché - absolutně černé těleso je totiž model a nejsou nutná žádná složitá měření.

Jiná možnost je zavést efektivní teplotu:

Efektivní teplota hvězdy je teplota absolutně černého tělesa, které je stejně velké jako daná hvězda a které má stejný zářivý výkon.

Efektivní teplota je blízká barevné teplotě, ale stejná být nemusí.

Efektivní teplotu  lze tedy určit na základě Stefan-Boltzmannova zákona ve tvaru , kde R je poloměr (kulové) hvězdy a  je Stefan-Boltzmannova konstanta (k je Boltzmannova konstanta, h je Planckova konstanta a c velikost rychlosti světla ve vakuu).