Hlavní strana » OPTIKA » ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO ENERGIE » Přehled elektromagnetického záření
»

Přehled elektromagnetického záření

Světlo je elektromagnetické vlnění a jeho zdrojem jsou přeměny energie v atomech a molekulách svítícího tělesa. Získá-li atom větší energii (např. při vyšší teplotě), může tuto energii vyzářit v podobě elektromagnetického vlnění. Elektromagnetické vlnění je charakterizované vlnovou délkou, která určuje jeho fyzikální vlastnosti. Pro elektromagnetické vlnění se často používá také termín elektromagnetické záření.

Podle vlnové délky (resp. frekvence) elektromagnetického vlnění lze rozlišit několik druhů elektromagnetického záření. Přehledně jsou všechny druhy vyznačeny ve spektru elektromagnetického záření (viz tab. 3). Hranice mezi jednotlivými druhy elektromagnetického záření není ostrá, přechody jsou plynulé nebo se oblasti jednotlivých druhů záření i překrývají.


Rozsah vlnových délek

Druh záření

Zdroj v přírodě

Umělý zdroj

záření gama

reakce elementárních částic

betatrony, cyklotrony, reaktory

děje v jádře atomu

rentgenové záření tvrdé

děje v elektronovém obalu atomu

rentgenové záření měkké

výboj v plynu, elektrický oblouk, jiskra

rentgenové záření mezní

ultrafialové záření vakuové

ultrafialové záření blízké

světlo

kmity molekul

rozžhavená vlákna

infračervené záření mikrovlnné

infračervené záření vzdálené

reakce molekul

mikrovlny

tepelné zdroje

kmitavý pohyb elektronů

televizní a rozhlasové vlny s frekvenční modulací (VKV)

elektronické oscilátory

rozhlasové vlny s amplitudovou modulací (KV)

atmosférické výboje

rozhlasové vlny s amplitudovou modulací (SV)

elektrické obvody

rozhlasové vlny s amplitudovou modulací (DV)

nízkofrekvenční vlny; technické frekvence

tab. 3