»

Záznam obrazu

Elektrický motor kamery otáčí hlavním hnacím hřídelem. Přes převody je tento pohyb veden k závěrce, což je polokruhové zrcadlo, otáčející se 24krát za sekundu. Při otáčení zrcadla se přerušovaně propouští světlo obdélníkovým okénkem na film (viz obr. 218).

Film se pohybuje podél závěrky strhovacím ústrojím, které zapadá do perforací na okraji pásku. Toto ústrojí se pohybuje dolů a stahuje film o příslušnou vzdálenost, aby se pak vrátilo do původní polohy.

Strhovací drápek je poháněn přes převody od hnacího hřídele. Převody zajišťují, aby se drápek pohyboval dolů jen v okamžiku, kdy je závěrka uzavřená. V ten okamžik se strhovací drápek zasune do perforace a stáhne film o vzdálenost odpovídající přesně výšce snímaného rámečku (viz obr. 219). Pak se drápek uvolní a stáhne se do původní polohy. Mezitím se otevře závěrka a nehybný film je exponován (viz obr. 220). Před samotným koncem expozice (viz obr. 221) se znovu zasune strhovací drápek a stáhne film dolů, jakmile se zavře závěrka. Středící kolík se zasune do filmu a drží jej v nehybnosti v přesné poloze během expozice.

Obr. 218
Obr. 219Obr. 220Obr. 221

Je-li závěrka uzavřena, odráží se světlo od čočky kamery a promítá obraz na základní skleněné stínítko. Série čoček a hranolů pak přenáší tento obraz do hledáčku, takže kameraman může sledovat obraz, který je kamerou snímán.