Hlavní strana » OPTIKA » ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI SOUSTAVAMI » Oko » ***Hloubka stereoskopického vidění
« »

***Hloubka stereoskopického vidění

Hloubkou stereoskopického vidění h se rozumí taková nejmenší vzdálenost dvou předmětů, které lze ještě hloubkově rozeznat (pokud je tedy rozdíl jejich stereoskopických paralax větší než ) při akomodaci oka</a> na vzdálenost d. Na základě obr. 132 potom můžeme vyjádřit (podle definičního vztahu) stereoskopické paralaxy: ,  a . Aby bylo možné rozeznat hloubkově body  a P, musí pro jim příslušné paralaxy platit . Dosazením do této nerovnice dostáváme:  a tedy . Z obr. 132 je vidět, že . Proto lze psát:  a tedy .

Obr. 132

Analogickým postupem lze na základě podmínky , pomocí níž hloubkově rozeznáme body  a P, dojít sledem podobných úprav ke vztahu .

V případě, že , je možné psát .