Hlavní strana » OPTIKA » ZÁKLADNÍ POJMY » Odraz a lom světla
« »

Odraz a lom světla

Odraz světla a lom světla se řídí stejnými zákony, jaké byly odvozeny pro mechanické vlnění pomocí Huygensova principu. Dopadá-li světelný paprsek na rozhraní dvou prostředí s odlišnými optickými vlastnostmi, pak se světlo na rozhraní částečně odráží a částečně láme do druhého prostředí. Nastává odraz a lom světla (viz obr. 3).

Obr. 3