»

Radiové záření

Nejdelší vlnovou délku má radiové záření.