«

Radiometrické veličiny

Radiometrické veličiny se používají i u druhů elektromagnetického záření, které nelze vnímat lidským okem.

Radiometrické veličiny jsou tedy definovány pro všechny druhy elektromagnetického záření.

Radiometrické veličiny odpovídají těmto veličinám fotometrickým:

1.     světelnému toku odpovídá zářivý tok;

2.     svítivosti odpovídá zářivost;

3.     osvětlení odpovídá intenzita ozařování.

Zářivý tok  představuje energii vyzářenou zdrojem za jednotku času. Je určen vztahem , kde  je energie vyzářená zdrojem za dobu ; .

Ideální bodový zdroj světla vyzařuje zářivý tok rovnoměrně všemi směry. Pro skutečné zdroje to ale neplatí. Často je nutné vědět, jakou energii zdroj vysílá do určité části prostoru. Proto zavádíme zářivost :

Zářivost  je definována jako podíl zářivého toku  a velikosti prostorového úhlu , do kterého je tento tok vyzařovaný:

; (10)

.

Poslední radiometrickou veličinou je intenzita vyzařování:

Intenzita vyzařování (resp. intenzita ozařování)  je definována jako podíl zářivého toku , který je vysílán z plochy zdroje (resp. dopadá na plochu povrchu tělesa) o plošném obsahu , a tohoto obsahu:

; (11)

.