« »

Světlo

Světlo zaujímá ve spektru elektromagnetického záření jen úzkou oblast o celkové šířce asi 400 nm. Pro člověka má rozhodující význam jako zdroj informací o světě.