Hlavní strana » OPTIKA » ***ZÁKLADY KOLORIMETRIE » Mísení (skládání) barev » Subtraktivní (odčítací) mísení barev
« »

Subtraktivní (odčítací) mísení barev

Při subtraktivním mísení barev se z daného mnohobarevného světla odebírají (odčítají) některé jeho spektrální složky. Výsledná barva má tedy chudší spektrální složení a jeví se obecně jiná, než je původní barva světla.

Subtraktivní mísení lze realizovat např. pomocí barevných optických filtrů řazených za sebou před jediný zdroj mnohobarevného světla.

Dáme-li před reflektor vyzařující bílé světlo modrý a žlutý filtr, dostaneme zelené světlo (na rozdíl od aditivního mísení, při němž směsí žlutého a modrého světla vzniká barva bílá. Na obr. 308 jsou znázorněny křivky propustnosti  modrého a žlutého filtru s vyznačením spektra výsledné zelené barvy vzniklé subtraktivním mísením modré a žluté barvy.

Subtraktivní mísení barevných světel odpovídá aditivnímu mísení nátěrových barev.

Obr. 308
Obr. 309

Stejně jako při aditivním mísení barev lze získat ze tří základních barev různé barevné tóny. Při něm jsou však základem tzv. normální barvy (barviva), tj. barvy, které jsou doplňkové k základním barvám R, G a B. Jedná se o azurovou, purpurovou a žlutou barvu. Různé barvy lze získat různým vzájemným poměrem (hustotou) těchto tří barev. Při stejných hustotách subtraktivních filtrů vzniká šedá barva, jsou-li filtry dostatečně syté, neprochází jimi žádné světlo a vzniká barva černá. Pokud se omezíme na filtry stejné hustoty (sytosti) pak při subtraktivním mísení barev (barviv) obecně platí (viz obr. 309):

1.     azurová + žlutá =  zelená;

2.     purpurová + žlutá = červená;

3.     azurová + purpurová = modrá;

4.     azurová + purpurová + žlutá = černá (resp. šedá).

Jako doplňkové barvy jsou zde definovány ty dvojice barev, které se vzájemně doplňují na šedý nebo černý tón. U barev těles (barviv) tvoří doplňkovou dvojici též barva bílá a černá (šedá). Každé barevné těleso tedy pohlcuje světlo právě doplňkové barvy; každá barva tělesa představuje opak (negativ) své doplňkové barvy.