« »

Film

Kvalita současných barevných filmů je velmi vysoká a to i přes skutečnost, že základní chemický princip je tentýž jako u filmu poprvé vyrobeného francouzským vynálezcem Josephem Nicéphorem Niepcem (7. 3. 1765 - 5. 7. 1833) v roce 1826. Zkombinoval staré chemické a optické postupy a získal pomocí kamery první negativní snímky.

Černání AgCl ve slunečním světle bylo v té době již známo. Princip camery obscury znali již kolem roku 900 islámští učenci a  v 16. století jej vylepšil Leonardo da Vinci.

Dlouhou dobu se mu ale nedařilo obrázky ustálit. To se povedlo právě až v roce 1826, kdy osm hodin exponoval obdélníkovou zinkovou desku o rozměrech 16,5 cm a 21 cm, která byla pokryta vrstvou asfaltu citlivého na světlo. Smola na osvětlených místech zbělala a vytvrdla, na neexponovaných místech ji Niepce smyl terpentýnem.

Každý film (černobílý film pro rentgenování, barevný film v kinematografii, filmy pro amatérskou fotografii) pracuje na podobném principu. Fotografický film je složen z několika vrstev položených na sobě. Hlavní součástí je fotografická emulze, skládající se z jedné nebo více vrstev sloučenin citlivých na světlo.

Už od počátku vývoje filmu a fotografování se začal používat jako standardní velikost filmového políčka formát 35 mm. Šířka filmu je tedy včetně perforace, která je po obou stranách filmu, rovna 35 mm.

Multimedialní obsah

zalozeni filmu do kamery [4 kB] [Uložit]