« »

Pohyb filmu v kameře

Uvnitř kamery se neexponovaný film odvíjí z odvíjecí cívky (viz obr. 222), prochází vstupním otvorem, kde je exponován, a poté je navíjen na přenosnou cívku, připravenou pro zpracování.


Obr. 222