« »

Magnetické pole cívky

Podobně jako je možné znázornit magnetické pole přímého vodiče s proudem, je možné znázornit i magnetické pole vodičů s proudem ve tvaru závitu nebo cívky. (Nekonečně) dlouhá válcová cívka s velkým počtem závitů, jejichž průměr je mnohem menší než délka cívky, se nazývá solenoid. Stočíme-li solenoid do prstence, dostaneme toroid. Pomocí pokusu s pilinami je možné zjistit, že uvnitř solenoidu (v jeho střední části) jsou magnetické indukční čáry rovnoběžné s jeho osou - je zde tedy homogenní magnetické pole. Orientaci magnetických indukčních čar určíme pomocí Ampérova pravidla pravé ruky:

Pravou ruku položíme na cívku (závit) tak, aby pokrčené prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu v závitech cívky, a palec ukazuje orientaci magnetických indukčních čar v dutině cívky.

Magnetické pole cívky je podobné magnetickému poli tyčového magnetu. Magnetické indukční čáry mají vně magnetu orientaci . Podle Ampérova pravidla je tedy severní pól na straně palce - je to způsobeno tím, že magnetické indukční čáry jsou uzavřené.

Pro velikost magnetické indukce uvnitř velmi dlouhého solenoidu navinutého hustě tenkým vodičem umístěného v prostředí s permeabilitou platí vztah (který nelze odvodit pomocí středoškolské matematiky): . I je proud v cívce a N počet závitů části cívky o délce l. Podíl udává počet závitů na jednotku délky a označuje se jako hustota závitů.


Multimedialní obsah

defektoskopie civka [4 kB] [Uložit] Audio č.1 [1.91 MB] [Uložit]
Indikator proudu [146.72 kB] [Uložit] mg lecba [4 kB] [Uložit]
mg pole civky [137.84 kB] [Uložit]