« »

Elektromagnetický mikrofon

Elektromagnetický mikrofon pracuje na stejném principu jako elektrodynamický mikrofon. Snímací cívka je pevná a není tedy spojena s membránou. Pohyb chvějky, která je spojena s membránou (resp. přímo pohyb membrány), mění magnetický indukční tok cívkou, a tak se v ní indukuje nízkofrekvenční signál.

Tyto mikrofony mají malé rozměry, nízkou cenu, ale také omezený frekvenční rozsah. Používají se pro přenos řeči při dorozumívání; tedy tam, kde nejsou kladeny vysoké požadavky na frekvenční rozsah.