Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » STŘÍDAVÝ PROUD » Zdroje střídavého proudu
»

Zdroje střídavého proudu

Otáčí-li se závit v magnetickém poli, mění se na jeho koncích napětí harmonicky a jeho okamžitá hodnota u je určena vztahem , kde je amplituda napětí a w úhlová rychlost otáčení závitu. S časem se mění i polarita napětí, čemuž odpovídají i periodické změny proudu v připojeném obvodu. Proměnné napětí s harmonickým průběhem se označuje názvem střídavé napětí a elektrickým obvodem prochází střídavý proud, který má také harmonický průběh. Střídavé napětí představuje harmonické elektrické kmitání.

Existují různé zdroje střídavého napětí:

1. zdroje založené na otáčení cívek v magnetickém poli - užívají se v energetice (generátory, …)

2. elektronické zdroje (oscilátory)

Frekvence střídavého napětí jsou různé - v energetice se užívá napětí nízké frekvence , zatímco např. ve sdělovací technice, kde slouží střídavé napětí pro přenos signálů, se používají jak nízké frekvence v akustickém oboru (do ), tak frekvence řádově , jimiž se přenáší televizní signály z družic.