« »

Spojování kondenzátorů

Spojením kondenzátorů vytvoříme soustavu se dvěma svorkami, která se chová jako jediný kondenzátor.

Paralelní zapojení kondenzátorů je charakterizováno tím, že se oba kondenzátory nabijí na napětí zdroje U, k němuž jsou připojeny. Na vodivé desky musíme přivést celkový náboj . Do vztahu lze dosadit a dále upravit: . Soustava se tedy chová jako kondenzátor s kapacitou .

Sériové zapojení dvou kondenzátorů se vyznačuje vznikem nábojů a na deskách spojených se svorkami zdroje. Na zbývajících, vzájemně spojených deskách se elektrostatickou indukcí vytvoří náboje stejně velké, ale opačného znaménka. Napětí se rozdělí na oba kondenzátory tak, aby platilo . Po dosazení a úpravě dostaneme: . Soustava se chová jako jediný kondenzátor, pro nějž platí: , čili .

Obr. 21

Paralelní i sériové zapojení kondenzátorů je zobrazeno na obr. 21.

Analogicky lze zapojovat více kondenzátorů.

Multimedialní obsah

spojovani kondenzatoru 1 [179.33 kB] [Uložit] spojovani kondenzatoru 2 [136.64 kB] [Uložit]