« »

Impedance mikrofonu

Elektrická impedance mikrofonu je impedance změřená na jeho výstupních svorkách. Její hodnota je důležitá pro optimální připojení mikrofonu k zesilovači. Impedance je frekvenčně závislá a většinou se udává pro . Vstupní impedance zesilovače by měla být 5 - 10krát větší než impedance mikrofonu. Zatížení mikrofonu příliš nízkou vstupní impedancí zesilovače má za následek zkreslení frekvenční charakteristiky, zvýšení zkreslení a snížení poměru signálu k šumu.