« »

Piezoelektrický reproduktor

Tento typ reproduktoru je založen na piezoelektrickém jevu. Využívá se skutečnosti, že u některých materiálů (krystaly, Seignettova sůl, speciální keramika a plasty, …) vzniká působením elektrického pole mechanické napětí. Toto napětí vyvolává síly, které mechanicky deformují materiál. Vhodným uspořádáním se tato deformace převádí na výchylku kmitacího systému. Nejrozšířenější piezoelektrické reproduktory využívají keramické měniče. Většinou jsou vyráběny se zvukovody. Používají se pro reprodukci středních a zvláště pak vysokých frekvencí.