« »

Krystalový mikrofon

Krystalové mikrofony jsou založeny na piezoelektrickém jevu.

Schéma krystalového mikrofonu je na obr. 283. Membrána zachycující zvukové vlny přenáší měnící se tlak na piezoelektrické destičky, na jejichž elektrodách (polepech) vzniká různé napětí. To je příčinou elektrického proudu, který se pak zpracovává v dalších částech zvukové aparatury.

Tyto mikrofony mají relativně velkou impedanci a velkou citlivost .

Obr. 283