« »

Paralelní spojení rezistorů

Při paralelním spojení dvou rezistorů o odporech a je na obou stejné napětí U. Celkový proud je roven součtu proudů procházejících jednotlivými rezistory: , neboť každý vodivostní elektron projde jen jedním rezistorem (viz obr. 56). Podle Ohmova zákona je možné psát: . Pro celkový odpor a vodivost dané části obvodu dostáváme: .

Převrácená hodnota celkového odporu rezistoru, který ekvivalentně nahrazuje paralelní zapojení rezistorů o odporech a , je rovna součtu převrácených hodnot spojovaných rezistorů: .

Obr. 56

Proud se při paralelním spojení rezistorů rozdělí v poměru .

Odvozený vztah je možné zobecnit na libovolný počet paralelně spojovaných rezistorů.


Multimedialní obsah

drateny ctverec [286.06 kB] [Uložit]