«

***Elektrická pevnost dielektrika

Míra polarizace dielektrika je závislá na velikosti intenzity elektrického pole, do kterého je dielektrikum vloženo. Při překročení určité velikosti intenzity vnějšího elektrostatického pole budou elektrostatické síly působící na nabité částice atomu větší než síly, které udržují atomy dielektrika pohromadě. Dielektrikum se tak vnějším polem (tj. přiloženým napětím) poruší a dojde a nastane tzv. průraz dielektrika. Dielektrikum se stane vodivým a začíná jím procházet proud. Elektrony jsou totiž vytrženy z atomů a mohou se volně pohybovat - mohou tedy přenášet elektrický náboj.

U pevných dielektrik může dojít i k mechanickému poškození (u kapalin a plynů k poškození nedochází).

Průraz dielektrika známe všichni: blesk ve vzduchu, piezokrystal na zapalování plynového sporáku, plynový zapalovač, elektrická svářečka, … Elektrická intenzita je natolik velká, že uvolní vodivostní částice z původně neutrálních molekul (v kapalinách a plynech to jsou jak elektrony, tak i ionty) a dielektrikem prochází elektrický proud.

Při elektrickém průrazu je překročena elektrická pevnost dielektrika, která ale není konstantní. Je závislá na teplotě, tloušťce dielektrika, vlhkosti, tvaru elektrod, …

Proto svářečkou prochází velký proud, aby se vzduch ohřál a lépe vedl - tj. aby snáze došlo k průrazu, …

Elektrická pevnost dielektrika je velikost elektrické intenzita, při níž dojde k elektrickému průrazu.