«

Systém částic

Látka (jádra, atomy, molekuly, krystaly, …) je tvořena třemi druhy částic - elektrony, protony a neutrony. Postupem času však bylo objeveno mnoho dalších částic, nejdříve v kosmickém záření, později na urychlovačích. Proto se je fyzikové snaží nějakým způsobem utřídit a najít v nich systém podobný periodické soustavě prvků.

Mezi částicemi platí různé symetrické a příbuzenské vztahy, částice s podobnými vlastnostmi vytvářejí skupiny. Některé částice se jeví jako kdyby byly různými stavy téže částice.

Víme např. o značné příbuznosti protonu a neutronu tvořících jakoby dvě podoby jedné částice - nukleonu.