Hlavní strana » FYZIKA MIKROSVĚTA » JADERNÁ FYZIKA » Jaderná energetika » Další typy jaderných reaktorů
« »

Další typy jaderných reaktorů

V současných jaderných elektrárnách se používá jako palivo nuklid uranu , který je v přírodě zastoupen v nepříliš velkém množství a bude také v dohledné době vyčerpán. Další druhy jaderných paliv je však možno vyrábět z tzv. množivých materiálů,  a , kterých je v přírodě dostatek. To se děje v rychlém množivém reaktoru, který vedle energie vyrábí další palivo, a to dokonce více než sám spotřebuje. Rychlý reaktor nepoužívá moderátor, pracuje na rychlých neutronech a jeho aktivní zóna je kompaktnější. Palivo má podobu tablet z obohaceného oxidu uranu nebo plutonia a celá aktivní zóna je obklopena pláštěm z množivého materiálu. Rychlé neutrony štěpí palivo v řetězové reakci a zároveň mění  na nové plutonium. Rychlé reaktory jsou technologicky náročnější, vyžadují chlazení tekutými kovy (sodík, …).