Hlavní strana » FYZIKA MIKROSVĚTA » JADERNÁ FYZIKA » Využití radionuklidů » Využití tepla z radioaktivní přeměny
« »

Využití tepla z radioaktivní přeměny

Tepla uvolňovaného při radioaktivní přeměně je možné využívat ke konstrukci termočlánků na výrobu elektřiny. Jaderné baterie jsou malé, mají výkon několika wattů a mohou pracovat neomezeně dlouho v meteorologických stanicích, systémech automatické registrace na odlehlých místech a v kosmu.