Projekt: Multimedialní Encyklopedie Fyziky

Encyklopedie Fyziky je projekt, který se zrodil na základě mé dlouhodobé maturitní práce a jehož cílem je zpřístupnit učivo fyziky studentům. Je věnován všem, kteří zjistili, že některé informace nelze na českém internetu nalézt!

Martin Všetička


Licence

Encyklopedie fyziky by Jaroslav Reichl and Martin Všetička is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0. Creative Commons License

Partnerství

Encyklopedie spolupracuje s projektem WebArchiv.cz
WebArchiv - archiv českého webu

Autoři fotografií

Fotografie s laskavým souhlasem poskytli:

Viktor Adler, Pavel Bárta, Pavel Böhm, Jakub Bureš, Jana Burešová, Jiří Dolejší, Milan Dolejší, Vít Feldbabel, Stanislav Gottwald, Jaroslav Hanuš, Jan Hamáček, Adam Harcuba, Vlastimil Havránek, Martin Heller, Ondřej Hofierka, Miroslav Janáček, Jakub Jansa, Václava Kopecká, Věra Koudelková, Daniel Lukeš, Jiří Malát, Ludmila Malečková, Hana Malinová, Jiří Matoušek, Václav Matyska, Pavel Maxa, Eva Míkovcová, Jan Milota, Petr Musil, Petr Naske, Matěj Pastrnek, Zbyněk Pitra, Zdeněk Polák, Martin Polomský, Adam Rajnoch, Zdeněk Rakušan, Jaroslav Reichl, Robert Rojo, Jana Smíšková (Maxová), Marie Snětinová, Pavel Suk, Radek Svoboda, Jakub Šerých, Jan Šimek, Alžběta Štollová, Josef Štrouf, Matěj Šťástka, Jan Tahovský, Lenka Takáčová, Petr Vacek, Hana Vajsejtlová, Lenka Vojtíšková, Petr Vrána, Martin Všetička

Zvláštní poděkování

Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph. D. - KDF MFF UK Praha
Ing. Otakar Fischer - SPŠST Panská, Praha
Ing. Ludvík Němec - KDF MFF UK Praha
Ing. Iveta Řenčová - Česká televize Praha

Základní popis Encyklopedie

Uživatelské prostředí Encyklopedie je koncipováno tak, aby bylo co nejjednodušší a nejpřehlednější.

Při zobrazování vybraného článku jsou výrazy obsažené v tomto článku porovnávány s databází a vytvořeným indexem. Výrazy obsažené v databázi se zvýrazní a stanou se interaktivními odkazy, které odkazují na článek, v němž je daný pojem definován nebo vysvětlen.

V článcích je využito několik stylů odstavců textu. Tyto styly byly vytvořeny z důvodů přehlednosti, „čitelnosti“ a dobrého porozumění článku. Ne všechny příklady, přirovnání, … které řekne učitel při výkladu, je možné zapsat do učebnice. Proto jsou učebnicové texty občas „suché“ - chybí mnemotechnické pomůcky, laická znění fyzikálních zákonů, … Proto jsme se snažili tyto doplňky do textu článků začlenit; přitom jsme ale chtěli, aby zůstaly výrazným způsobem odděleny od „učebnicového“ textu.

Použité styly tedy odlišují různé druhy informací, které jsou uživateli předkládány:

Základní text - provází každý článek, vysvětluje uvedené definice, vede výklad dále, …

definice - přesné znění fyzikálních zákonů a pouček, zavedení důležitých pojmů

Komentář - přibližuje problematiku běžným jazykem nebo na konkrétním příkladu. Vyjádření v komentářích jsou většinou velmi jednoduchá, a proto ve svém důsledku i nepřesná. Komentář má sloužit pro lepší pochopení vysvětlované látky, jako mnemotechnická pomůcka, … Obsahy komentářů slouží pro vlastní potřebu čtenáře! V případě, že bude Encyklopedie využívána jako učební pomůcka, není vhodné obsahy komentářů používat jako argumenty ve škole při zkoušení, v písemných pracích, … Řada učitelů by je nemusela přijmout!

Nadstandardní komentář - obsahuje vysvětlení, které přesahuje probírané středoškolské učivo, obsahuje pokročilejší matematické prostředky (derivace, integrály, …). Jeho text je přesnější než text komentáře, ale zase může být náročnější na správné pochopení. Je proto určen pouze pro zvídavé studenty a uživatele.

Spolu s textem jsou do článků zařazeny i obrázky, které pomáhají pochopit výklad, zobrazují základní principy popisovaných mechanismů, ukazují grafické závislosti probíraných fyzikálních veličin, …

Většina článků obsahuje i některé z následujících multimediálních příloh, které mají přispět k lepšímu pochopení probírané látky:

  1. audionahrávky - byly pořízeny na hodinách fyziky, které učil Mgr. Reichl na SPŠST Panská v Praze. Mají sloužit těm zájemcům o studium fyziky, kterým psaná podoba nevyhovuje a kteří potřebují výklad látky slyšet. Nahrávka obsahuje i různé příklady, přirovnání, analogie, zjednodušení a mnemotechnické pomůcky, které nemohou být v psané podobě uvedeny.
  2. fotografie - jsou uloženy v samostatné složce. Po jejím otevření se zobrazí náhled všech fotografií, které ve složce jsou. Kliknutím levým tlačítkem myši na danou fotografie se tato zobrazí zvětšená spolu s komentářem (popisem).
  3. videonahrávky - zobrazují experimenty, které se k danému článku vztahují. Většina z nich je doplněna výkladem.
  4. prezentace - zobrazují většinou odvození určitého vztahu, vysvětlení obrázku, … tak, aby byl názorně vidět průběh odvození nebo vysvětlení. Prezentace je zobrazována průběžně spolu s komentářem.
  5. soubor ve formátu PDF - obsahuje aktuality a zajímavosti související s daným článkem, návody na samostatné experimenty, …
  6. textový soubor - další typy informací související s článkem
  7. internetové odkazy - fotografie složitějších fyzikálních jevů, doplňující a rozšiřující texty, interaktivní aplety, …

Tyto multimediální prvky, které jsou pro daný článek k dispozici, se zobrazí spolu s článkem; každý typ přílohy může článek přitom obsahovat v libovolném množství.

Zdroje

kolektiv autorů: Fyzika pro gymnázia, Prométheus Praha
kolektiv autorů: Vědecké objevy v praxi, Knižní klub a Balios, Praha, 1998
J. Bumbálek: Základy technické optiky, ČVUT Praha, 1987
J. Kaňka, F. Kulhánek: Stavební fyzika, ČVUT Praha, 1998
E. Košťál: Obrazová a televizní technika II - Televize, ČVUT Praha, 1999
O. Kutman: Fyzika II (Akustika), ČVUT Praha, 1991
K. Mičkal: Technická mechanika, Informatorium, Praha 1997
Z. Opava: Elektřina kolem nás, Albatros Praha, 1985
C. Smetana a kolektiv: Praktická elektroakustika, SNTL, Praha 1981
J. Svoboda, J. Brda: Elektroakustika do kapsy, SNTL, Praha 1981
J. Vaverka, J. Havránek, V. Kozel, P. Siegl: Akustika staveb, VUT Brno, 1996
S. Wirsum: Abeceda NF techniky, BEN - technická literatura, Praha 1998
zkušenosti Jaroslava Reichla s vyučováním fyziky
studenti SPŠST Panská
kolegové fyzikáři z různých stupňů škol, fyzikální semináře, …

Vaše názory

  • Vaše názory na tyto webové stránky, či jiné vzkazy posílejte, prosím, přímo na emailovou adresu: reichl@panska.cz
  • ... nebo pomocí následujícího formuláře:
(Vaše emailová adresa nebude nikde zveřejněna, potřebujeme ji však proto, abychom Vám mohli odpovědět.)