Hlavní strana » FYZIKA MIKROSVĚTA » KVANTOVÁ FYZIKA » Fotoelektrický jev
« »

Fotoelektrický jev

Při zkoumání vzájemného působení záření a látky byl v 19. století objeven fotoelektrický jev (fotoefekt). Bylo zjištěno, že dopadající záření uvolňuje z povrchu některých látek elektrony, které pak mohou přenášet elektrický proud v obvodu.